Najnowsza promocja
Promo 10-20/10

Promocja 10 -20/10 polega na tym, ze przynajmniej co N- ty klient otrzyma zwrot przynajmniej części kosztów zakupów. W tabelce poniżej opisane są zasady.


NWartość nagrody Bon zakupowy
10
10%
20%
50
20%40%
100
30%60%
200
40%80%
600
50%85%
1000
60%100%


Należy rozumieć to następująco: co 10-ty klient otrzyma zwrot 10% a ca 50-ty zwrot 20% wartości zakupów. Nagrodę można zamienić na Bon Zakupowy o wartości pokazanej w kolumnie „Bon Zakupowy” do zrealizowania w naszych sklepach. Bon zakupowy jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia.
Dokładne zasady zawarte są w
regulaminie